Podróż

Ubezpieczenia turystyczne

Zakup polisy turystycznej jest bardzo dobrym rozwiązaniem na czas wyjazdu za granicę zarówno w celach turystycznych jak i pracy zarobkowej, ponieważ w przypadku zachorowania bądź nieszczęśliwego wypadku koszty leczenia w niektórych krajach są bardzo wysokie i często przekraczają nasze możliwości finansowe.

Ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia kompleksową ochronę wszystkim osobom wyjeżdżającym zagranicę, bez względu na to czy jadą na wakacje, do pracy, na wyjazd służbowy czy aktywnie uprawiają sport. Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi koszty leczenia, usługi assistance, NNW, OC, bagaż podróżny oraz odwołanie imprezy. Sam wybierasz najdogodniejszy dla siebie zakres i sumy ubezpieczenia. Dzięki temu zawsze czujesz się w podróży pewnie i bezpiecznie!

W zależności od wariantu zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:

 • koszty leczenia,
 • koszty transportu,
 • następstwa nieszczęśliwego wypadku,
 • bagaż podróżny,
 • odpowiedzialność cywilna,
 • usługi assistance,
 • sprzęt sportowy,
 • koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej,
 • inne.

Ubezpieczenie obejmuje udokumentowane i niezbędne koszty leczenia podczas pobytu za granicą RP, gdzie bezzwłocznie musieliście Państwo poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Ponadto ubezpieczenie może obejmować powrót Ubezpieczonego do kraju w warunkach zalecanych przez lekarza, przewóz zwłok Ubezpieczonego, wcześniejszy powrót do kraju z przyczyn losowych, pomoc prawną, odzyskanie bagażu, ratownictwo prowadzone przez wyspecjalizowane służby, pomoc finansową, odwiedziny osoby bliskiej itp. Ubezpieczenia turystyczne zawierane mogą być w formie ubezpieczeń krótkoterminowych lub całorocznych, indywidualnych i grupowych (wycieczki, obozy itp).

Natychmiastowa pomoc w razie wypadku

Jeżeli wydarzy się wypadek, niezależnie od tego, gdzie jesteś, zadzwoń do Centrum Alarmowego Assistance. Centrum działa przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Podaj koordynatorowi imię i nazwisko, numer polisy, kontaktowy numer telefonu i opowiedz, co się stało.
Obsługa assistance prowadzona jest w języku polskim.

Jak działa pomoc assistance?

Koordynatorzy z Centrum Alarmowego Assistance przyjmą zgłoszenie, szybko zorganizują pomoc w miejscu Twojego pobytu i poinformują, co robić dalej. Pomoc ta obejmuje m.in.:

 • zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej,
 • zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca,
 • dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,
 • koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia,
 • kontakt z najbliższymi krewnym i poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia,
 • inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.

Wyjazd zagraniczny wiąże się z pobytem w odmiennych niż polskie warunkach pogodowych, prawnych, społecznych i ekonomicznych. Dlatego warto pamiętać, że:

 • leczenie za granicą jest bardzo drogie,
 • minimalny zakres ubezpieczenia podczas wyjazdu zagranicznego to:
  • ubezpieczenie kosztów leczenia,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie od utraty lub zniszczenia bagaży,
 • w trudnych sytuacjach niezwykle użyteczne jest ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy - assistance, zapewniające pomoc Towarzystwa w miejscu pobytu,
 • od każdego lekarza należy brać skierowania na zabiegi i badania, by w przyszłości uzyskać zwrot poniesionych na nie kosztów,
 • w przypadku kosztów, poniesionych na zakup lekarstw, rachunki i diagnozę lekarza należy przedstawić w ciągu 7 dni od daty powrotu do kraju.

 

 • allianz.png
 • bezpieczny-pl.png
 • compensa.png
 • generali.png
 • hdi.png
 • hestia.png
 • inter.png
 • interrisk.png
 • link4.png
 • mtu.png
 • polisa_zycie.png
 • proama.png
 • pzu.png
 • unilink.png
 • uniqua.png
 • warta.png

Biuro Ubezpieczeń OLIMPIA 44-240 Żory ul. Sądowa 8/3
tel. +48 32 435-2188, +48 694 094 884 e-mail: olimpia@zory-ubezpieczenia.pl