Zdrowie i życie

Ubezpieczenia na zdrowie i życie

Indywidualne ubezpieczenia na życie:

 • czysto ochronne,
 • idealne do zabezpieczenia kredytu, z cesją na bank,
 • trwające do końca życia lub z wypłatą kapitału,
 • zawierane na określony czas z pełną wypłatą kapitału.

Możemy Państwu zaoferować nowoczesny i prosty produkt ochronny, dostosowany zakresem ochrony do potrzeb klienta.

Ubezpieczenie to daje możliwość uzyskania wysokiego poziomu świadczeń przy bardzo niskiej składce i stanowi gwarancję uregulowania zobowiązań finansowych (np. kredytu bankowego) oraz pozwala zapewnić Twoim bliskim stabilność finansową w razie nieszczęśliwego zdarzenia losowego.

Zobacz, jak produkt ten spełnia Twoje oczekiwania:

 • wpłacasz niską kwotę, a otrzymujesz maksimum ochrony,
 • zapewniasz bezpieczeństwo Twoim bliskim,
 • decydujesz, czy chcesz ubezpieczyć się w razie innych niż śmierć zdarzeń losowych,
 • dopasowujesz wysokość składki do swoich wymagań.

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie o następujące opcje dodatkowe:

 • trwałe inwalidztwo lub trwała niezdolność do pracy wskutek wypadku,
 • złamania kości wskutek wypadku,
 • poważne zachorowania,
 • przejęcie opłacania składek przez Ubezpieczyciela na wypadek całkowitej niezdolności do pracy,
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć wskutek wypadku w ruchu lądowym wodnym lub powietrznym,
 • leczenie szpitalne.

Produkt ten to optymalne ubezpieczenie zapewniające Ci wysoką ochronę za niską składkę.

W ramach produktu  możesz także skorzystać z :

 • ubezpieczenia podstawowego - dla ludzi troszczących się o standard życia lub spłatę kredytu,
 • ubezpieczenia wypadkowego – jeśli prowadzisz atrakcyjny tryb życia, warto skorzystać z ubezpieczenia rozszerzonego o opcje wypadkowe,
 • ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego – za niewielką kwotę możesz rozszerzyć zakres ochrony na wypadek pobytu w szpitalu.

Produkt adresowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat, którzy troszczą się o zabezpieczenie swoich bliskich, a także pomimo zaciągniętych kredytów i pożyczek chcą czuć się komfortowo i bezpiecznie. Produkt ten, w razie nieszczęśliwego zdarzenia losowego, zapewnia zachowanie stabilności finansowej zarówno Ubezpieczonemu, jak i jego bliskim.

Ubezpiecz się jak najszybciej, aby jak najdłużej chronić siebie i swoich bliskich!

Ubezpieczenia posagowe dla DZIECI z możliwością wypłaty renty w razie zgonu rodzica/opiekuna.

Ubezpieczenia dla całej rodziny (również dla osób nie będących w zalegalizowanym związku).

Ubezpieczenia grupowe:

 • dla firm,
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą zatrudniających min. 2 osoby,
 • dla firm rodzinnych,
 • dla osób będących na działalności gospodarczej a współpracujących z przedsiębiorcami.

Ubezpieczenia grupowe zostały w szczególności przygotowane z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Ubezpieczenie to daje poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcia finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Korzyści dla pracownika z ubezpieczenia grupowego

Ubezpieczenie dla małych i średnich firm zapewnia pracownikowi:

 • ochronę ubezpieczeniową przez 24 godziny na dobę niezależnie od miejsca pobytu,
 • zabezpieczenie finansowe dla Pracownika i jego rodziny w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych,
 • zawarcie ubezpieczenia bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego,
 • niska wysokość składki.

Korzyści dla Pracodawcy z ubezpieczenia grupowego

Dzięki grupowemu ubezpieczeniu swoich pracowników Pracodawca zyskuje:

 • wymierne narzędzie dbałości o swoich Pracowników, wzmacniające wizerunek firmy oraz zwiększające jej konkurencyjność na rynku pracy,
 • możliwość zaliczenia składki opłacanej przez Pracodawcę w koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16, ust 1, pkt 59 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej (par. 93 Kodeksu Pracy),
 • efektywny element polityki kadrowej w zakresie motywowania Pracowników.

To prosty i wygodny sposób na dostosowanie zakresu ubezpieczenia do potrzeb i oczekiwań zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Wszystko w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo.

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne

Co zapewnia to ubezpieczenie pracownikom firm?

 • profesjonalną opiekę medyczną na terenie całej Polski,
 • dostęp do ponad 700 placówek medycznych oraz do prawie 80 szpitali,
 • dostęp do lekarza internisty w ciągu 48 godzin, a do lekarza specjalisty w terminie do 5 dni roboczych,
 • dostęp do usług ambulatoryjnych bez jakichkolwiek limitów oraz bez okresów karencji,
 • nielimitowany dostęp do usług ambulatoryjnych bez względu na stan zdrowia pacjenta - decydując się na pakiet ambulatoryjny klienci nie wypełniają ankiet medycznych,
 • komfortową obsługę klientów - firma współpracuje ze specjalistami oraz czuwa nad bezproblemowym przebiegiem kontraktu .

Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Dożycie

Umowa zawierana na czas określony, której przeznaczeniem jest zabezpieczenie przyszłości dziecka, tzw. ubezpieczenie posagowe. Dodatkowym walorem tego ubezpieczenia jest fakt ochrony zarówno osoby ubezpieczającej (rodzica), jak i ochrona dziecka przez cały okres trwania polisy.

Polisa:

 • zabezpiecza rodzinę w przypadku Twojej śmierci i pozwala rodzinie utrzymać dotychczasowy poziom życia i dostosować się do nowych warunków,
 • zabezpiecza środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pochówkiem,
 • zabezpiecza środki na pokrycie kosztów związanych z podatkiem od spadków i darowizn,
 • zabezpiecza dodatkową emeryturę,
 • zabezpiecza koszty wykształcenia i wyposażenia dzieci,
 • zabezpiecza możliwość spłaty kredytu,
 • stanowi rezerwę na nieprzewidziane okoliczności (choroba, niespodziewany wydatek itp.),
 • gromadzenie środków na spełnienie marzeń,
 • możliwość życia na dotychczasowym poziomie po przejściu na emeryturę.
 • allianz.png
 • bezpieczny-pl.png
 • compensa.png
 • generali.png
 • hdi.png
 • hestia.png
 • inter.png
 • interrisk.png
 • link4.png
 • mtu.png
 • polisa_zycie.png
 • proama.png
 • pzu.png
 • unilink.png
 • uniqua.png
 • warta.png

Biuro Ubezpieczeń OLIMPIA 44-240 Żory ul. Sądowa 8/3
tel. +48 32 435-2188, +48 694 094 884 e-mail: olimpia@zory-ubezpieczenia.pl