Firma

Ubezpieczenia dla firm

Zdarzenie losowe mogą spowodować bardzo duże straty w majątku firmy i zniweczyć zakładane plany przedsiębiorstwa, a nawet wręcz uniemożliwić prowadzenie dalszej działalności. W związku z tym oferta dla firm musi być odpowiednio dostosowana i uwzględniać szereg czynników związanych z indywidualną specyfiką prowadzonej działalności, tak aby w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego otrzymać należne odszkodowanie.

W ramach ubezpieczenia firmy możesz ubezpieczyć mienie firmy i odpowiedzialność cywilną. Oferta zawiera również ubezpieczenia NNW pracowników (również grupowe) i komunikacyjne przedsiębiorców. Dzięki ubezpieczeniu firmy będziesz miał pewność, że Twoje przedsiębiorstwo jest dobrze chronione przed niespodziewanymi wypadkami. Zaoszczędzisz również czas, ponieważ wszystkie formalności załatwisz równocześnie.

Przedmiot ubezpieczenia obejmuje:

 • budynki,
 • lokale i budowle,
 • środki trwałe,
 • środki obrotowe,
 • mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie osobiste pracowników,
 • wartości pieniężne.

W zależności od wariantu zakres ubezpieczenia może obejmować:

 • ogień i inne zdarzenia losowe,
 • kradzież z włamaniem i rozbój,
 • stłuczenie szyb i przedmiotów szklanych,
 • dewastacja,
 • transport krajowy mienia,
 • szkody elektryczne w maszynach i urządzeniach elektrycznych i elektronicznych,
 • wadliwe użytkowanie sprzętu elektronicznego,
 • utrata danych i oprogramowania,
 • maszyny i urządzenia przenośne,
 • zepsucie towarów wskutek rozmrożenia,
 • odpowiedzialność cywilna za produkt,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykonaniem prac lub usług przekazanych odbiorcy,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przekazanym ubezpieczającemu w celu wykonania usługi powstałe w trakcie jej wykonywania,
 • odpowiedzialność cywilna pracodawcy,
 • odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości,
 • odpowiedzialność cywilna najemcy mienia ruchomego,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przyjętym na przechowanie przez ubezpieczającego,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane lub rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,
 • inne.

Ubezpieczenie grupowe Firmy

Ubezpieczenia grupowe zostały w szczególności przygotowane z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Ubezpieczenie to daje poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcia finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia grupowe:

 • dla firm,
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą zatrudniających min. 2 osoby,
 • dla firm rodzinnych,
 • dla osób będących na działalności gospodarczej a współpracujących z przedsiębiorcami.

Korzyści dla pracownika z ubezpieczenia grupowego

Ubezpieczenie dla małych i średnich firm zapewnia pracownikowi:

 • ochronę ubezpieczeniową przez 24 godziny na dobę niezależnie od miejsca pobytu,
 • zabezpieczenie finansowe dla Pracownika i jego rodziny w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych,
 • zawarcie ubezpieczenia bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego,
 • niska wysokość składki.

Korzyści dla Pracodawcy z ubezpieczenia grupowego

Dzięki grupowemu ubezpieczeniu swoich pracowników Pracodawca zyskuje:

 • wymierne narzędzie dbałości o swoich Pracowników,
 • wzmacniające wizerunek firmy oraz zwiększające jej konkurencyjność na rynku pracy możliwość zaliczenia składki opłacanej przez Pracodawcę w koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16, ust 1, pkt 59 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej (par. 93 Kodeksu Pracy),
 • efektywny element polityki kadrowej w zakresie motywowania Pracowników.

To prosty i wygodny sposób na dostosowanie zakresu ubezpieczenia do potrzeb i oczekiwań zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Wszystko w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo.

 

 • allianz.png
 • bezpieczny-pl.png
 • compensa.png
 • generali.png
 • hdi.png
 • hestia.png
 • inter.png
 • interrisk.png
 • link4.png
 • mtu.png
 • polisa_zycie.png
 • proama.png
 • pzu.png
 • unilink.png
 • uniqua.png
 • warta.png

Biuro Ubezpieczeń OLIMPIA 44-240 Żory ul. Sądowa 8/3
tel. +48 32 435-2188, +48 694 094 884 e-mail: olimpia@zory-ubezpieczenia.pl