Emerytury

Ubezpieczenie na Życie i Dożycie

Ubezpieczenie to łączy ochronę ubezpieczeniową z długoterminowym gromadzeniem kapitału na poczet przyszłej emerytury. Polisy te posiadają różnorakie konstrukcje. Wymierną korzyścią posiadania tego ubezpieczenia jest:

 • gwarantowana suma ubezpieczenia jako zabezpieczenie uposażonych (rodziny, żony, dzieci),
 • wartość polisy (wpłacone składki plus zebrane zyski) jako wartość zgromadzonych oszczędności,
 • spadkobiercy otrzymają majątek nie pomniejszony o podatek od spadku.

 Fundusze emerytalne:

 • ochrona rodziny + kapitał na emeryturę,
 • odkładanie kapitału na emeryturę,
 • OFE
 • Indywidualne konto emerytalne.

Oferujemy  produkt, który elastycznie dopasuje się do Twoich potrzeb.

Możesz bezterminowo pomnażać kapitał wpłacony w formie składki jednorazowej lub regularnej.  Sam wybierasz strategię inwestycyjną w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Produkt ten to gwarantowana energia na przyszłość!

W dowolnym momencie okresu inwestycyjnego możesz zamienić część lub całość zgromadzonego kapitału na nieopodatkowaną, gwarantowaną rentę okresową lub dożywotnią wypłacaną w okresie rentowym. Każda z oferowanych rent może być wypłacona natychmiast lub po dowolnie długim okresie odroczenia. 

Zalety okresu inwestycyjnego

Bezterminowy okres inwestowania:

 • inwestujesz systematycznie lub wpłacasz składkę jednorazową,
 • w dowolnym czasie trwania umowy masz prawo dokonania wykupu wartości polisy lub jej części,
 • masz prawo zawiesić opłacanie składek, nawet bezterminowo.

Możliwość wpłat dodatkowych:

 • wpłaty dodatkowe ewidencjonowane są na wydzielonym rachunku,
 • możesz wpłaca i wypłaca w wybranym przez Ciebie terminie bez opłat likwidacyjnych.

Gwarancja 100% wpłaconego kapitału na wypadek śmierci.

Zalety okresu rentowego

Możliwość zamiany na rentę całości lub części zgromadzonego w okresie inwestycyjnym kapitału:

 • w przypadku przejścia na okres rentowy, możesz zamieni jedynie część kapitału (np. 50%) na rentę,
 • pozostałą cześć możesz w dalszym ciągu inwestować. Sam wybierasz odpowiedni dla Ciebie rodzaj renty.

Gwarancja renty w minimalnej wysokości:

 • Towarzystwo daje Ci gwarancję minimalnej wysokości renty przez cały okres rentowy,
 • Twoja renta będzie dodatkowo powiększona o udział w zyskach Towarzystwa.

Brak ryzyka inwestycyjnego:

 • Przez cały okres rentowy to Towarzystwo ponosi ryzyko inwestycyjne i ryzyko gwarancji.

Zabezpieczenie na czas po przejściu na emeryturę:

 • Produkt ten zapewni Ci dożywotnie wypłaty powiększające wysokość emerytury.


Rodzaje wypłat w okresie rentowym


Po dowolnym okresie odroczenia, wybierasz odpowiednia dla Ciebie rentę. Renty dożywotnie możliwe już po 45 roku życia.

Renta okresowa: 5 do 20 lat.
Renta dożywotnia.
Renta dożywotnia z okresem gwarantowanym: Ochrona najbliższych na wypadek Twojej śmierci - w okresie gwarantowanym (15 lat). Twoi najbliżsi będą otrzymywać wypłaty do końca okresu gwarantowanego lub do dnia wykupu wartości polisy.

W przypadku rezygnacji z renty masz możliwość jednorazowej wypłaty całości zgromadzonego kapitału.

Zainwestuj jeszcze w okresie swojej aktywności zawodowej. Produkt ten pozwoli Ci świadomie kształtować wysokość przyszłej emerytury. To rozwiązanie dla Ciebie!

 • allianz.png
 • bezpieczny-pl.png
 • compensa.png
 • generali.png
 • hdi.png
 • hestia.png
 • inter.png
 • interrisk.png
 • link4.png
 • mtu.png
 • polisa_zycie.png
 • proama.png
 • pzu.png
 • unilink.png
 • uniqua.png
 • warta.png

Biuro Ubezpieczeń OLIMPIA 44-240 Żory ul. Sądowa 8/3
tel. +48 32 435-2188, +48 694 094 884 e-mail: olimpia@zory-ubezpieczenia.pl